Obligācijas

Obligācija ir parāda vērtspapīrs, kuru pret investīcijām
izsniedz valsts, pašvaldība vai uzņēmums. Obligāciju izdevējs jeb emitents ir
kā aizņēmuma saņēmējs, bet obligāciju turētājs ir aizdevējs.

Izlaižot obligācijas tiek noteikts konkrēts to dzēšanas
datums, kad to turētājs atgūst visu obligāciju nominālvērtību. Tiek noteikta
arī fiksēta procentu likme, kas ir peļņa, ko saņem obligāciju turētājs uz
aizdevuma laiku. Ienākumi tiek noteikti kuponu veidā. Kuponu vērtība savukārt
gada procentu likmē, kura aprēķināta no obligāciju nominālvērtības.
Iegādājoties obligācijas, to pircējs jau zin paredzamo peļņu un datumu, kad
tiks maksāti procentu maksājumi un atmaksāta obligāciju vērtība.

Obligāciju turētājam ir tiesības obligācijas arī pārdot,
tomēr pārdošanas cena var svārstīties atkarībā no apstākļiem. Līdz ar to
pārdodot obligācijas pirms laika iespējami gan zaudējumi, gan arī ieguvumi. Tas
atkarīgs no tirgus situācijas un emitenta vietas tajā. Ja emitenta situācija
uzlabojas arī obligāciju cena aug un otrādi.

Obligācijas ir piemērotas tiem investoriem, kuri ir gatavi
ieguldīt ilgtermiņā un dod priekšroku stabiliem un paredzamiem ienākumiem.
Lielākais drauds obligāciju turētājiem ir inflācija, kad viņu ieguldījums
būtībā zaudē vērtību. Tā kā obligācijas parasti ir ilgtermiņa ieguldījums un
finanšu tirgus mūsdienu mainīgajos apstākļos ir diezgan neparedzams, tad tas
tomēr nav tik konservatīvs ieguldījums kā varētu sākumā likties. Savukārt
obligāciju izdevējam obligācijas ir lielisks veids kā piesaistīt investīcijas,
kad tās visvairāk nepieciešamas.

Advertisements
This entry was posted in Visi jaunumi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.