Probācijas dienests

Latvijā noziedzības līmenis plaukst un zeļ, tāpēc lai to
apkarotu un cīnītos pret noziedzniekiem ir ļoti svarīgi izveidot vienotu
sistēmu. Šajā sfērā ļoti liela nozīme ir Latvijas valsts probācijas dienestam.

Probācijas dienesta mērķi un prioritātes –

•             Probācijas
dienesta galvenais mērķis ir novērst noziedzību Latvijā;

•             nodrošināt
sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi;

•             Kā arī
koordināciju, kas, savukārt, atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu
darbu.

•             Svarīgi
minēt, ka valsts probācijas dienesta izveide ir tiešs apliecinājums tam, ka
sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs;

•             likumpārkāpējs
nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības
locekļiem.

Svarīgi fakti, ko der atcerēties un ņemt vērā par probācijas
dienesta darbību –

•             Valsts
probācijas dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas
ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad
likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot vienotu sistēmu,
kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās;

•             Svarīgi
ir izprast šo sistēmu, jo probācijas dienests turpina kriminālsodu izpildes
sistēmas reformu, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu,
nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi.

Jāsaprot, ka Latvijas probācijas sistēma tiek veidota,
pamatojoties uz citu valstu praksi un šīs nozares ekspertu ieteikumiem.
Probācijas dienesta darbība tā ir elastīga un paredz plašu izmantošanu nākotnē.

Šī dienesta galvenās funkcijas – esi zinošs

•             sniegt
izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu;

•             nodrošināt
probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu;

•             organizēt
kriminālsoda — piespiedu darbs — izpildi;

•             organizēt
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa — sabiedriskais darbs — izpildi;

•             pārbaudes
laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti
atbrīvojot no kriminālatbildības;

•             organizēt
un vadīt izlīgumu kriminālprocesā;

•             uzraudzīt
personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no
brīvības atņemšanas iestādēm;

•             kā arī
sniegt palīdzību personām, kuras tiek sagatavotas atbrīvošanai vai ir
atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

Sadzīvē nereti rodas dažādas situācijas, tāpēc ir ļoti
svarīgi zināt, kur nepieciešamības gadījumā meklēt risinājumu. Jāpiebilst, ka
dienesta izveide Latvijā uzlabos kriminālsodu piespriešanas un izpildes
efektivitāti.

Advertisements
This entry was posted in Visi jaunumi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.