Pensiju 2.līmenis

2.pensiju līmenis ir sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras
tiek ieguldītas vērtspapīros ar mērķi gūt peļņu un palielināt pensiju
maksātājam.

Visi Latvijas iedzīvotāji, kuri dzimuši pēc 1971.gada
1.jūlija pensiju 2.līmenī tiek iesaistīti automātiski. Tie, kuri dzimuši pirms
šī datuma, pensiju 2.līmenim var pieteikties uzrakstot iesniegumu, bet tā nav
obligāta prasība.

Dalība pensiju 2.līmenī nepalielina sociālo iemaksu lielumu.
Iemaksas tiek pārdalītas. Uz doto brīdi iemaksas 2.pensiju līmenī ir 6% no
bruto algas.

Iemaksas tiek novirzītas profesionālam līdzekļu
pārvaldītājam, kuru maksātājs izvēlas pats. Pārvaldītājs līdzekļus investē
vērtspapīros. No tā cik veiksmīgs būs ieguldījumu plāns ir atkarīgs pensijas
lielums. Tādēļ vēlams rūpīgi izvēlēties līdzekļu pārvaldītāju un sekot līdzi
kādos ieguldījumu plānos tiek novirzīti līdzekļi.

Katrs pats var salīdzināt ieguldījumu plānus un izvēlēties
sev piemērotāko. Tomēr jārēķinās, ka ir dažādas riska pakāpes. Parasti, ja līdz
pensijas vecumam vēl ir jāgaida vismaz 10 vai vairāk gadu, var izvēlēties
riskantākus ieguldījumus ar iespēju gūt lielāku peļņu. Savukārt, ja līdz
pensijai palicis pavisam nedaudz, pareizāk ir izvēlēties ieguldījumus ar zemu
riska pakāpi. Līdzekļu pārvaldītāju iespējams mainīt reizi gadā, bet
ieguldījumu plānu divas reizes gadā. Jārēķinās, ka bieža pārvaldītāju un plānu
maiņa, var negatīvi ietekmēt iemaksu efektīvu izlietojumu.

Ikviens var uzzināt savu uzkrāto līdzekļu apjomu pensiju
2.līmenī jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību portālā

http://www.latvija.lv

elektroniski.

Tāpat visa aktuālā un nepieciešamā informācija pieejama
portālā www.manapensija.lv.

Advertisements
This entry was posted in Visi jaunumi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.