Ienākumi

Ienākumi ir samaksa, kas tiek saņemta naudas veidā, apmaiņā
pret mantu, pakalpojumu vai investīcijām. Ienākumi ir fiziskām un juridiskām
personām. Tie nepieciešami normālam dzīves ritējumam.  Jo lielāks ienākumu līmenis, jo augstāka dzīves kvalitāte un otrādi. Lielākā daļa cilvēku, kuri nav sasnieguši pensijas
vecumu gūst ienākumus no algota darba. Pensijas vecumu sasniegušie pārtiek no
pensijas, kas uzkrāta dzīves laikā. Sociālie pabalsti var būt papildus vai vienīgais ienākumu avots. Uzņēmumi par ienākumiem uzskata peļņu. Peļņa ir tā ienākumu daļa, kas paliek pāri pēc visu maksājumu veikšanas un nodokļu nomaksas. Lielākā daļa ienākumu tiek aplikti ar nodokli no valsts puses.

Ienākumu līmenis nosaka ne tikai dzīves kvalitāti, bet arī ietekmē mūsu lēmumus.  Ikviena cilvēka ienākumiem neatkarīgi no tā vai tie ir no algota darba vai sociālie pabalsti ir
jāspēj nodrošināt pamatvajadzības kā dzīvesvieta un pārtika. Nauda, kas paliek
pāri pēc ikdienas vajadzību nodrošināšanas ir līdzekļi, kurus katrs var tērēt
savādāk, bet brīvās naudas apjoms noteiks labklājības līmeni. Liela nozīme ir
cenu svārstībām. Ja cenas aug, tad par to pašu naudas daudzumu var nopirkt
mazāk un tam ir tāds pats efekts kā reālai ienākumu samazināšanai.

Dažāds ienākumu līmenis sadala sabiedrību. Jo lielāka
ienākumu nevienlīdzība, jo lielāka plaisa sabiedrībā. Savukārt vidus slānis ir
tā iedzīvotāju grupa, kura neiekļaujas ne bagāto, ne nabago  kategorijā. Liela ienākumu nevienlīdzība un vidus slāņa trūkums nav pozitīva iezīme. Ir pierādījies, ka valstīs, kurās ir
liela atšķirība starp bagātiem un nabagiem, nabagie nespēj būtiski uzlabot savu
dzīves līmeni, bet bagātie paliek vēl bagātāki. Naudas trūkums bieži liedz
iegūt izglītību un prasmes, kas ļautu iegūt labāk atalgotu darbu, bet bagātie,
izmantojot savu ietekmi un iespējas, spēj kāpina bagātību. Liela problēma
mūsdienu sabiedrībā ir tās modernizācija un darba ražīguma palielināšana. Tiek
ietaupītas darba spēka izmaksas aizstājot cilvēkus ar ierīcēm. Līdz ar to daudzi nespēj sev atrast vietu un bez ienākumiem slīgst nabadzībā. Kopumā nepietiekami ienākumi un nabadzība lielos apmēros, jebkurā valstī liecina par augstu noziedzības līmeni un
korupciju.

Advertisements
This entry was posted in Visi jaunumi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.