Kas ir ieguldījumu fondi

Ieguldījumu fondi ir fondi, kuros vairāki ieguldītāji apvieno savus brīvos līdzekļus ar mērķi tos izdevīgi ieguldīt tālāk un gūt peļņu. Ieguldīt fondos var gan privātpersonas, gan uzņēmēji. Fondam ir noteikta kopējā portfeļa vērtība. Ieguldot fondā līdzekļi tālāk tiek ieguldīti vērtspapīros.

Ir divi galvenie ieguldījumu fondu veidi:

50 eiro nauda

Atvērtie – ieguldītāji iegādājas fonda daļas. Tās var pirkt un pārdot ikviens jebkurā brīdī par fiksētu cenu. Šajos fondos var ieguldīt arī nelielas summas, jo fondu daļu skaits ir neierobežots. Ieguldītāji kļūst par ieguldījumu apliecību turētājiem. Ieguldot fondā tas emitēs jaunas ieguldījumu apliecības un fonda vērtība pieaugs, savukārt, ja fondam tiek pārdotas ieguldījumu apliecības, tā vērtība samazināsies, jo nāksies pārdot daļu vērtspapīru, lai atmaksātu ieguldījumu apliecību vērtību.

Slēgtie – ieguldītāji iegulda naudu fondā un atkarībā no līdzekļu apjoma  tiek noteikta fonda vērtība un izlaistas fonda ieguldījumu apliecības. Jaunas apliecības vairs izdodas netiek. Iegūt apliecības iespējams tikai pārpērkot tās no turētāja. Slēgtā fonda darbība ir līdzīga kā akciju sabiedrībām. Slēgto fondu ieguldījumu apliecību vērtība ir atkarīga no tā cik pieprasītas ir šīs apliecības un cik veiksmīgi līdzekļi ir ieguldīti vērtspapīros.

Fonda pārvaldnieki var izvēlēties pārvaldīt fondu aktīvi vai
pasīvi:

Aktīva fonda pārvaldīšana ir līdzekļu ieguldīšana vērtspapīros, parasti akcijās, uz īsu termiņu un bieži, mērķējot uz ātru peļņu. Pārvaldot fondu aktīvi pieaug komisijas izmaksas un jābūt izteikti analītiskām spējām, lai spētu prognozēt vērtspapīru vērtības kritumu vai pieaugumu.

Pasīva fonda pārvaldīšana ir ilgtermiņa ieguldījumi drošākos vērtspapīros. Risks ir mazāks kā aktīvai fonda pārvaldīšanai, tomēr arī paredzamā peļņa parasti ir mazāka, tomēr stabilāka.

Iespējama arī sabalansēta fonda pārvaldīšana – daļu līdzekļu ieguldot riskantākos vērtspapīros un daļu drošākos, tādējādi sabalansējot risku.

Ieguldījumu fondi līdzekļus var ieguldīt dažādos vērtspapīros, tomēr katrs fonds parasti izvēlas ieguldīt kādā konkrētā vērtspapīru grupā kā obligāciju, akciju, indeksu u.c.

Līdzekļu ieguldīšana ieguldījumu fondos tiek uzskatīta par efektīvu naudas izlietojuma un uzkrāšanas veidu.  Tiem ir zems minimālais ieguldījums, profesionāla pārvaldība, likviditāte un diversifikācija.

Advertisements
This entry was posted in Visi jaunumi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.